A SZIT 25. évfordulója alkalmából készült összeállítás
(kattintson a képre)


Pillanatképek egyesületünk életéből…

2020.12.24.

Boldog Karácsonyt 2020

2020.10.09.
Bergmann Ernő emlékét, a SZIT volt alelnökét, tiszteletbeli tagunkat, barátunkat örökké megőrizzük szívünkben.

2020.09.23.
Budapest

Németh László újra az IPOSZ elnöke!
Az Ipartestületek Országos Szövetsége megtartotta XXXVII. Programalkotó és Tisztújító Közgyűlését, ahol Németh Lászlót, a jelenlegi elnököt nagy többséggel választották meg a következő négy évre. Németh László, az IPOSZ újraválasztott elnöke a választást megelőzően nyitóbeszédében felhívta a figyelmet arra, hogy az iparos közösség az informatikai és technológiai forradalom miatt jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe. Németh szerint az iparosoknak meg kell felelniük a technológiai és környezetvédelmi kihívásoknak, miközben meg kell őrizniük a szakmájuk iránti elhivatottságot és identitásukat is.

2020.09.21.
18:30 órakor zászlóelhelyezési SZIT /e/-közgyűlés a Balatonfüred Pincesor 1 számnál.

A közgyűlésen a vírus helyzetet figyelembe véve a résztvevő tagok a helyszínen a már elektronikusan korábban e-mailben is kiküldött 7 határozatot elfogadták. Új tagként felvettük a sorainkba Benedek István gumiszerelőt, és IPOSZ kitüntetésre felterjesztettük Mórocz Anikó újságírónőt. A SZIT 4 tagjának SZIT oklevelet adtunk át, és 5 tagunknak gratuláltunk a kerek születésnapjához. Azután elhelyeztünk a 125 éves balatonfüredi iparosság múltjára és egyben a 30 éves SZIT születésnapjára felavatott iparos zászlót a pincesor 1. számú helyiségben.

2020.09.21.
Széchenyi ünnepség – iparos zászló avatása, kitüntetések, koszorúzás.

A 2020. szeptember 21-én Balatonfüred város Széchenyi Ünnepségén a SZIT a városi iparosságnak átadta a zászlót, előtte ünnepélyes keretek közti rögzítéssel a SZIT elnöke felavatta azt.  A zászló fővédnöki tisztségét Rákossy Balázs, a pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára elfogadta, a védnökséget vállalták még: Kurucz Zsigmond, örökös tiszteletbeli IPOSZ elnök, akinek emlékszalagját Vörös Béla, az IPOSZ alelnöke helyezte el és Hári Lenke, Balatonfüred alpolgármester asszonya. A zászlóanya szerepét Zákonyi Tünde, a SZIT első elnökasszonya vállalta, akinek szalagját Mahler Wolfgang Otto elnök kötötte fel. Ezután az elnök megőrzésre átadta a zászlót Molnár László SZIT alelnöknek, amelynek elhelyezése a 18:30 órakor kezdődő közgyűlésen a Pincesor 1.számú helyiségben történt meg.

Tagunk Bertalan Tibor, aranykoszorús fodrászmester Balatonfüred 2020. Év Vállalkozója kitüntetettje.

A Széchenyi szoborra elnökünk az alelnök, Beneda Lászlóval együtt helyezi el a SZIT koszorúját.

2020.09.14.
A Covid-19 vírus idején, az elektronikusan megtartott elnökségi ülésen 10 határozatot hoztunk. A vírushelyzetet figyelembe véve a Balatonfüredi Ipartestület 125 éves, és egyben a SZIT 30 éves ünnepi megemlékezését így a 2021-es évre, a májusban esedékes tisztújításutánra halasztottuk.
A szeptember 21-i zászlóavatás után 18:30-ra a Pincesor 1. számú épülethez hívjuk a tagságot egy rövid zászlóelhelyezési közgyűlésre.

2020.08.05.
Az Ajkai Ipartestület által meghívott Veszprém Megyei Ipartestületek elnökeinek gyűlésén részt vettünk, ahol Veszprém megyéből az IPOSZ országos elnökségébe (OE) a Zirci Ipartestület elnöke, Ambrus Árpád került megválasztásra.

2020.08.03.
Az elnökség a Pincesor 1. számú épületében először tartott ülést, és hozott 15 határozatot.

2020.07.23.
Az elnök részt vett az IPOSZ jövőkép fórumán Budapesten.

2020.05.20.
E-közgyűlés: 21 tag (91,3%) e-mailben kiküldött 8 határozatot elfogadta.

2020.04.06.
A Covid-19 vírus idején, elektronikusan megtartott elnökségi ülésen hozott 8 határozat. A 102.2020/IV.10./ kormányrendelet alapján az elnök 2020. május 20-án meghívja a tagságot az elektronikus SZIT-közgyűlésre.

2020.03.
Koronavírus.

2020.02.26.
„Vállalkozások egy turisztikai térségben”című fórum a Hotel Margarétában az elnök részvételével.

2020.02.16-18.
Az IPOSZ 3 napos továbbképzése Hévízen az IPOSZ Fit Hotelben az elnök részvételével.

2020.01.06.
Elnökségi ülés, 9 határozattal, köztük a pénzügyminiszter Varga Mihály úr felkérése fővédnöknek a szeptember 21-i zászló avató ünnepségre, valamint minden tagnak kis zászló átadása.

2019.12.24.

Boldog Karácsonyt kívánunk!

2019.10.29.
Az „Üzletfejlesztés, tudatos kommunikáció” című fórumon való részvétel a Blaha Hotelben az elnök által.

2019.05.08.
A SZIT éves Közgyűlését tartottuk a Fejes Pincében.
Mahler Wolfgang Otto elnök a közgyűlésen megemlékezett két jubiláló SZIT tagról, Simonné Zakonyi Tünde kozmetikus mesterről (80) és Tóth Attila aranykoszorús fotográfus mesterről (60). Továbbá az elnökség döntése szerint átadta a SZIT 35 évért járó SZIT oklevelet Fejes Lászlónak, a Fejes Pince tulajdonosának, továbbá a 30 évért járó SZIT oklevelet Bergmann Ernő aranykoszorús mestercukrásznak és Beneda Lászlónak, a Be-Futó 2000 Bt. tulajdonosnak, aki pedig a SZIT alelnökeként Mahler Wolfgang Otto, Rádió-TV műszerész mesternek a 35 évért járó SZIT oklevelet adta át.
A SZIT javaslatára az IPOSZ elnökség által megszavazott IPOSZ DÍJ-at két tagunknak Vörös Béla, IPOSZ alelnök adta át: Beneda László alelnök úrnak és Dőri Tibor, SzéEB tagnak.
Aranykoszorús mester címet adományozunk új tagunknak, Bertalan Tibor fodrász mesternek.

2019.02.26.
Elnökségi ülést tartottunk.

2018.12.24.
Kellemes Karácsonyi ünnepeket kíván a Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület!

2018.08.19.
Meghívásra részt vettünk az IPOSZ MANUELA Hotelban rendezett „Mentsük meg Balatonfüredet” elnevezésű 2018. augusztus 11-22-ig tartott nyílt hétvégén. Az volt a javaslatunk, hogy a jövőben az IPOSZ közgyűléseket és oktatásokat itt kellene tartani Balatonfüreden, azaz hasznosítani kellene az ingatlant így is.

2018.07.25.
Jani Károly temetése.
A Balatonfüred és Vidéke Ipartestület elnökének, Jani Károlynak a 2018. július 25.-i temetésén egy sírcsokorral búcsúzunk az elhunytól.

Egy rövid eszmecsere a temetés után Németh László IPOSZ elnökkel és Boór Józseffel, a másik balatonfüredi Ipartestület képviselőjével a hogyan továbbról Balatonfüreden.

2018.05.27.
Elhunyt Kovács Gábor.
Bizottsági tagunk, az aranykoszorús rádió és televízió mester, Kovács Gábor rövid betegeskedés után váratlanul elhunyt. Az elnök megkereste az özvegyet, és felajánlotta a SZIT segítségét, de a gyászoló család úgy döntött, hogy szűk családi körben vesz végső búcsút Gábortól, amit tudomásul vettünk. Az elnökség a bizottság póttagját, Dőri Tibort felkérte Gábor helyének elfoglalására, aki a megbízatást elfogadta.

2018.05.17.
SZIT közgyűlés, Fejes Pince kertje
Mahler Wolfgang Otto elnök a közgyűlésen megemlékezett az 5 jubiláló SZIT tagról:
Bergmann Ernő (71), Kovács Gábor (71), Belső Sándor (70), Beneda László (60) és Dőri Tibor (50)
és az elnökség döntése szerint adja át továbbá a SZIT 25 évért járó SZIT oklevelét Bergmann Ernő aranykoszorús mestercukrásznak és Erdei Lászlónak, aranykoszorús villanyszerelő mesternek az IPOSZ 25 éves oklevelet és az ahhoz járó ezüst gyűrűt.

2018.03.15.
A SZIT weboldal indulása: www.szit-balatonfured.hu

2017.09.21.
Széchenyi ünnep, Balatonfüred

2017.08.18.
SZIT közgyűlés, Fejes Pince kertje
Vendégünk Hári Lenke, Balatonfüred alpolgármester aszonya. A közgyűlés módosítja és kiegészíti a SZIT Alapszabályát a Veszprémi Törvényszék végzése szerint. Az IPOSZ sajtónapi kitüntetésére javasolja a Közgyülés a Csorba Kata főszerkesztő asszony által vezetett Füred TV-t.

Iparosok Országos Szövetsége, Budapest.
Elismerés a Füred Televíziónak, melyet Csorba Kata főszerkesztő vesz át.

2017.05.19.
SZIT közgyűlés, Fejes Pince kertje
Vendégünk Németh László IPOSZ elnök, aki átadja Tóth Attila ezüstkoszorús fotográfus mester családjának az aranykoszorús mester címet. A SZIT elnöke átadja 5 tagnak az 50 (Csontos Miklós) és 25 éves kisipari-vállalkozói munkájának elismeréséül járó oklevelet és az IPOSZ ezüst gyűrűt. A közgyülés megválásztja 4 évre az új elnökséget és a Számvizsgáló és Etikai Bizottság tagjait. Továbbá döntött arról, hogy a 2017. év vállalkozása kitüntetésre a KAROLINA kávéházat terjeszti fel az Önkormányzati Testület felé.

2016.09.16.
Szabó Sándor búcsúztatója.

2016.05.27.
SZIT közgyűlés, Fejes Pince kertje
A SZIT közgyűlés meghosszabbítja a SZIT tisztségviselők mandátumát 2017. év végéig.
A SZIT elnöke átadja 3 tagnak a 35, ill. 2db 25 éves kisipari-vállalkozói munkájának elismeréséül járó oklevelet és az IPOSZ ezüst gyűrűt.

2015.12.09.
25. évi SZIT ünnepi közgyűlés, KORMOS csárda
A ünnepi közgyűlésünkön vendégként részt vesznek :
Németh László IPOSZ elnök, Hári Lenke, Balatonfüred alpolgármester asszonya, a sajtó képviseletében Csorba Kata (Füred TV, Füred Napló) és Tremmer András (Napló).
Németh László IPOSZ elnök átadja a SZIT alelnökének, Szabó Sándornak „ A Magyar Kézművességért Díj” arany fokozata kitüntetést . Az aranykoszorús mestercímet Kovács Gábor, RTV műszerész mesternek és Erdei László villanyszerelő mesternek a SZIT elnöke adja át. Továbbá a SZIT elnöke átadja 4 tagnak a 25 éves kisipari-vállalkozói munkájának elismeréséül járó oklevelet és az IPOSZ ezüst gyűrűt. Csontos Miklós aranykoszorús RTV műszerész mestert és Bergmann Ernő aranykoszorús mestercukrászt a SZIT közgyűlés tiszteletbeli tagjának nyilvánítja, és megköszöni a mai napra készitett Bergmann tortát. A 1990 – 2015 SZIT DVD-t átadja az elnök Németh László IPOSZ elnöknek és dr. Bóka István polgármesternek.

2015.10.22.
Budapest , Nemzetgazdasági Minisztérium
Varga Mihály miniszter a Magyar Gazdaságért Díjat adományozza Mahler Wolfgang Otto elnöknek, Miniszteri Elismerő Oklevelet ad át Tóth Tibornénak, Hódos Antalnak és Sári Tibornak.

2015.10.14.
Az IPOSZ 25. évi Jubileumi Ünnepségén Budapesten , a  Duna Palotában.
Az IPOSZ 25 éves évfordulójára alapított emlékérmet és oklevelet kapta: Tremmer Tamás, a NAPLÓ munkatársa és Mahler Wolfgang Otto, SZIT elnök.

2015.05.29.
SZIT közgyűlés, Fejes Pince kerthelység

2014.05.30.
SZIT közgyűlés, Fejes Pince

2014.05.20.
IPOSZ Fórum Keszthely

2012.04.27.
A SZIT elnökség választása: Mahler Wolfgang Otto elnök, alelnökök: Szabó Sándor és Molnár László.
Számvizsgáló és Etikai Bizottság: Belső Sándor elnök, Jánosa Sándor és Kovács Gábor tag.
Az aranykoszorús mester címet Jánosa Sándor, kovács és lakatos mesternek a SZIT elnöke adja át.
A Magyar Kézművességért Díj arany fokozata kitüntetésben részesültek: Molnár László alelnök (2009) , Mahler Wolfgang Otto elnök (2006), Szabó Sándor alelnök (2015).

2012-2016.
A SZIT elnöksége.

2010.07.23.
A SZIT elnök tárgyalása D. Eipel elnökkel.

2009.06.29.
SZIT közgyűlés a Fejes Pincében
Szűcs György IPOSZ elnök átadja a SZIT alelnökének, Molnár Lászlónak A Magyar Kézművességért Díj arany fokozata kitüntetést, Belső Sándornak és Csizmazia Szilveszternek az IPOSZ Díj kitüntetést, valamint Fejes László és Mahler Wolfgang Otto elnök átvehették a 25 éves kisipari-vállalkozói munkájának elismeréséül járó oklevél mellett az IPOSZ ezüst gyűrűt is. Az aranykoszorús mester címet Jánosa Sándor, kovács és lakatos mesternek, Csángó Ferenc, autószerelő mesternek és Milos Mihály, autóvillamossági mesternek a SZIT elnöke adja át.

2008-2012.
A SZIT elnöksége (balról-jobbra):
Molnár László, idegenforgalmi szekció elnöke, A Magyar Kézművességért díj arany fokozatával kitüntetett borász
Szabó Sándor, alelnök, IPOSZ díjas küldöttünk, aranykoszorús klímaszerelő mester
Belső Sándor, Számvizsgáló Bizottság elnöke, víz és csatorna építő, IPOSZ díjas
Mahler Wolfgang Otto, elnök, A Magyar Kézművességért díj arany fokozat kitüntetettje, IPOSZ díjas tv-műszerész mester
Csontos Miklós, alelnök, IPOSZ díjas aranykoszorús tv-műszerész mester
Jánosa Sándor, alelnök, aranykoszorús lakatos- és kovácsmester

2006.03.17.
A 15. évi SZIT Ünnepi Közgyűlés, Arany Korona Vendeglő, Kossuth u. 11.
A ünnepi közgyűlésünkön vendégként részt vesznek: Szűcs György, az IPOSZ elnöke, dr. Bóka István, Balatonfüred polgármestere, dr. Kiszely Pál, Balatonfüred alpolgármestere, és Jani Károly Balatonfüred és Vidéke Ipartestület elnöke, a FÜRED TV munkatársai, a médiák-képviselői.

2005.02.25.
Fejes Pince, SZIT közgyűlés

2004.
Budapest, Parlament
IPOSZ díszgyűlés (MV-Iparos Újság)

2004.02.15.
Közgyűlés

2003.02.14.
A SZIT elnökség választása.
Elnök: Mahler Wolfgang R/TV műszerész mester
Alelnökök: Szabó Sándor Hűtő és klíma technika, Csontos Miklós R/TV műszerész mester, Jánosa Sándor, kovács és lakatos mester, Bergmann Ernő cukrász mester
Számvizsgáló Bizottság: Belső Sándor, víz és csatornaépítés, Szabó Zoltán, kulcsmásoló technikus, Tálos Andrea könyvelő, Póttag: Balogh Béla autószerelő mester.
Etikai Bizottság: Nagy Tibor fodrász mester, Kovács Gábor, R/TV műszerész mester, Beneda László, oktató mérnők, Póttag: Holéczy Péter szoba közvetítő

2002.

2001.

2000.

1999.10.20-22.
Eckental – Herzogenaurach – Erlangen
Meghívást kapott a SZIT delegáció (Mahler Wolfgang elnök, Szabó Sándor alelnök, Csángó Ferenc tag és Vászolyi Árpád, önkormányzati testületi tag) az erlangeni CSU területi irodavezetőtől, Heidemarie Löbtől a herzogenaurachi Hotel Herzogs Parkban megrendezett vállalkozók és iparosok „Bayerische Hightech Offensive” fórumára.
Fogadás a herzogenaurachi polgármester, Hans Lang vezetésével a Polgármesteri Hivatal dísztermében, talalkozás a bajorországi államminiszterrel, Erwin Huberrel.

1999.02.12.
A SZIT elnökség választása
Elnök: Mahler Wolfgang R/TV műszerész mester
Alelnökök: Szabó Sándor Hűtő és klíma technikus, Horváth István, Vredesstein gumiszervíz, Csontos Miklós R/TV műszerész mester, Bergmann Ernő cukrász mester
Számvizsgáló Bizottság: Belső Sándor víz és csatornaépítés, Szabó Zoltán kulcsmásoló technikus, Wittenberger Wolfgang elektro mérnök, Póttag: Balogh Béla autószerelő mester
Etikai Bizottság: Nagy Tibor fodrász mester, Jánosa Sándor kovács, lakatos, Dr. Kloss Alfred Ulli oktató mérnök, Póttag: Kovács Gábor R/TV műszerész mester

1999.

1998.

1997.

1996.

1995.10.28.
5. évi SZIT Ünnepi Közgyűlés, Arany Korona Vendéglő, Kossuth u. 11.
A ünnepi közgyűlésünkön vendégként részt vesznek: Szűcs György az IPOSZ elnöke, dr. Szalay László Balatonfüred polgármestere, Nagy Jenő országgyűlési képviselő, Jani Károly a Balatonfüred és Vidéke Ipartestület elnöke és a FÜRED TV munkatársai, a médiák képviselői.
Szűcs György IPOSZ elnök átadja a SZIT elnökének, Mahler Wolfgang Ottonak, alelnökének, Horváth Istvánnak, és Ulli Alfred Kloss tagnak az IPOSZ Díj kitüntetést. Az aranykoszorús mester címet Bergmann Ernő mestercukrásznak a SZIT elnöke adja át, aki megköszöni a mai napra készitett Bergmann tortát. Áldott Attila szobafestő iparos a mai napon átveszi a 50. számú SZIT tagkönyvet.

1995.04.14.
Balatonfüred város delegációja Castricumban. A SZIT-et képviseli Horváth István alelnök.

1994.03.08.
Nőnap

1994.03.01.
A Balatonfüredi Önkormányzat együttmüködési megállapodásának aláírása.

1993. október

1993.09.16-20.
A SZIT delegació a lindowi Handwerksverband-nál.

1993.05.28.

1993.04.14.
Balatonfüred város delegációja Castricumban. A SZIT-et képviselte Horváth István alelnök és Punk Gudrun fazekas mester, akik találkoztak a Castricums Ondernemers Verbond (COV) elnökével, G. de Zeeuw-val és Martin Bosman COV elnökségi taggal, a SZIT tiszteletbeli tagjával.

1993.04.03-18.
A SZIT elnök tárgyalása Németországban: IHK Neuruppin (Herr Völkner), IHK Lindow (Herr Pelzer), IHK Nürnberg (Frau Doris Schneider).

1993.03.27.
A SZIT elnökség választása
Elnök: Mahler Wolfgang
Alelnökök: Hadi Józsefné Éva, Horváth István, Szabó Sándor és Csontos Miklós

1992.11.28.
SZIT ünnepi közgyűlés a Bergmann Cukrászdában, Petőfi u. 60.
A ünnepi közgyűlésünkön vendégként résztvevők: Szűcs György az IPOSZ elnöke, Schindele György városunk önkormányzati képviselője, KIéSZ bizottsági elnöke, Fejes László a Balatonfüred és Vidéke Ipartestület ügyvivője, Sarkadi Nagy Emília az MV-Kisiparos Újság főszerkesztője, Tóth Attila, városunk fotóriportere, a FÜRED TV munkatársai, a médiák képviselői.
A közgyűlés az elnökségi határozatot megerősíti, hogy a hagyományt megőrizve a rendes és tiszteletbeli tagjait működésük 25 és 50 éves évfordulója alkalmából az IPOSZ jutalmazási rendszerrel élve, a mai ünnepi közgyűlésen jutalmazza. Az “IPOSZ ezüst gyűrűvel” a 25 évi iparosságát jubiláló tagunkat, alelnökünket, Csontos Miklós TV szerelő mestert, továbbá javaslatunkra, egyetértésben az IPOSZ elnökségével, adományozzuk Csontos Miklósnak az ARANYKOSZORÚS MESTER címet, amelyet Mahler Wolfgang elnök úr ünnepélyesen a mai közgyűlésen ad át.

1992.05.03-07.
Castricumi vendégek Balatonfüreden.

1991.09.24-31.
Castricums Ondernemers Verbond (COV) Castricum NL

1991.03.26.
A SZIT elnökség választása
Elnök: Mahler Wolfgang
Alelnökök: Hadi Józsefné Éva és Csontos Miklós

1990. előtti időszak
A múlt…